Mentor til kommuner: hurtigere, bedre og billigere sagsbehandling

Effektiviseret sagsbehandling 

Mentor til Kommuner giver sagsbehandleren et forspring og når hurtigere frem til en afgørelse. 

Sagsbehandleren oplever at have et øget vidensniveau og et sikkert grundlag at arbejde på. Det giver tryghed. 

Sagsbehandlingen bliver billigere og tryggere og skaber bedre afgørelser. 

Samlet ekspertise

Mentors støtte til sagsbehandleren er baseret på fælles ekspertise indenfor det samme sagsområde på tværs af kommuner. Hele den fælles ekspertise afsøges i hver enkelt sag.

Resultatet er retfærdige, ensartede og velbegrundede afgørelser.

The secret sauce

Hemmeligheden i systemet er måden vi høster og strukturerer viden på. Vidensbasen er fuldt transparent og læsbar, og kan fx kontrolleres for bias. Afgørelser ledsages af forklaringer og henvisninger til relevant praksis, lovgivning, etc. ‘Explainability’ er indbygget i systemet som vil være en god basis for at opfylde EUs kommende AI-act.

Fleksibilitet

Vidensbasen i Mentor for Kommuner er opbygget og vedligeholdt af brugerne. Nye regler godkendes centralt og lægges ind i systemet løbende fx når praksis og lovgivning ændrer sig.